A tervezett új lakóépület egy - gazdasági épületekkel és terasszal beépített - külterületi földrészleten (tanya) fog felépülni. Az épület szerkezet, tömegformázása, homlokzatképzése igazodik a már kialakult beépített állapothoz.